Produkty

supergate

domofon

GSM SUPERGATE

Nástupca veľmi úspešného GSM GATE prináša množstvo vylepšení oproti pôvodnej verzii: výkonnejši procesor, ktorý umožňuje jednoduchšiu konfiguráciu zariadenia, možnosť konfigurácie zariadenia cez USB port PC, vkladanie SIM karty bez potreby otvárania krabičky, možnosť priradenia každému zo štyroch vstupov až štyroch tel. čísel + dve SMS, väčši LCD displej vo verzii "B" (až 2x16 znakov oproti 2x8 v predchádzajúcej verzii), 20s odkaz pre hlásenie poplachu, robustný hliníkový obal, menšie rozmery. Úplne nová verzia s označením "E", dokáže simulovať analógovú telefónnu linku pre zabezpečovaciu ústredňu, čo značne zjednodušuje inštaláciu GSM brány (GSM bránu nie je potrebné vôbec konfigurovať).

POZNÁMKA: štandardne sa dodáva GSM brána v podobe osadenej DPS s príslušným počtom svoriek (podľa verzie), samolepiacimi prichytkami a magnetickou anténou 900/1800MHz s 2m káblom a konektorom SMA.

  • SUPERGATE Ver.A (4 konfigurovateľné vstupy, 4x4 tel.čísla + 4x2SMS, odpočúvanie na diaľku, diaľkové ovládanie relé zavolaním - od verzie 2.2 firmvéru )
  • SUPERGATE Ver.B (4 konfigurovateľné vstupy, 4x4 tel.čísla + 4x2SMS, LCD 2x16 znakov, 2xrelé ovládané cez SMS)
  • SUPERGATE Ver.C (4 konfigurovateľné vstupy, 4x4 tel.čísla + 4x2SMS, funkcia jednoduchej zabezpečovacej ústredne - aktivácia/deaktivácia vstupov zavolaním z oprávneného čísla)
  • Modul hlasového záznamníka 20s (len pre verziu A a C)
  • Vysokocitlivý mikrofón (-44dB) pre odpočúvanie s 2m káblom
  • USB port + SW SUPERGATE MANAGER (pre všetky verzie)
  • Hliníková krabička (pre všetky verzie)
  • SW SUPERGATE MANAGER

 

GSM domofón

Nami ponúkané zariadenie má oproti klasickým domofónom množstvo výhod:
1. Fyzická prítomnosť používateľa v objekte nie je potrebná pre spojenie s osobou pred dverami/bránou
2. Je potrebný len jeden kábel k vonkajšej jednotke (napájanie zariadenia)
3. Je možné použiť takmer ľubovoľnú už existujúcu vonkajšiu jednotku (kvôli dizajnu)
4. Používateľ môže naprogramovať až štyroch účastníkov, s ktorými sa bude možné spojiť cez vonkajšiu jednotku
5. Navyše môžu byť funkčné paralelne obidva systémy (klasický aj GSM) s tou istou vonkajšou jednotkou (závisí od typu vonkajšej jednotky) - používateľ prijme hovor na bytovej jednotke ak je doma alebo na GSM telefóne, ak je preč
6. Spätným zavolaním z oprávneného čísla môže používateľ aktivovať elektrický spotrebič (napr. elektromagnetický zámok dverí alebo garážovú bránu)
7. Používateľ môže nastaviť na svojom telefóne špeciálne zvonenie pre GSM Domofón, takto bude okamžite jasné, že je niekto pri dverách alebo bráne aj bez toho, aby bol prijatý hovor
8. Doplnkovou funkciou je nastavenie ľubovoľného zvuku, ktorý sa prehra po stlačení tlačidla (napr. brechot psa - táto funkcia predpokladá dokúpenie špeciálneho zvukového modulu)
9. Veľmi priaznivá cena

Toto zariadenie je určené napr. pre hotely a penzióny bez stálej služby recepcie, pre firmy (ak napr. kuriér prinesie tovar mimo pracovnej doby) a samozrejme pre rodinné domy (ochrana pred zlodejmi, alebo ak príde poštár, plynárne, elektrárne, vodárne počas neprítomnosti), lekárne, predajne, stánky, informačné kiosky bez stálej služby, atď.

This device is intended for example for hotels and hostels without permanent reception services, for companies when, for example a courier brings the goods out of working hours and of course for houses (protection against thieves or if the postman comes), pharmacies, shops, kiosks, information kiosks without permanent services, etc.